Vores virksomhedsgrundlag

Vores vision og målsætning

Ambulant kirurgis vision er at skabe en klinik med tilbud af behandlinger på et højt fagligt niveau.

Det gør vi 

  • via kontinuerlig kompetenceudvikling baseret på faglighed, national og international forskning. 
  • via et godt samarbejde med patienterne, og skabe et forløb, hvor forventningerne opfyldes.
  • I samarbejde med andre fagområder, skal vi sikre at patientens forløb, vil være uden unødig ventetid.
  • ved at skabe et arbejdsmiljø hvor vore medarbejderne oplever en travl hverdag med stor lyst til at skabe den bedste oplevelse for patienten. Dette gøres via inddragelse, reel indflydelse og uddelegering.
 

Værdier

Vores Klinik har en professionel tilgang til alle opgaver. Vi holder os hele tiden fagligt opdaterede og er derfor dygtige til de opgaver, vi skal løse. Vi lytter til patienter og pårørende. Vores samværsform skaber og fastholder tillid og tryghed.