Kikkertundersøgelser

Kikkertundersøgelse af tarm (Koloskopi)

Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tarmen, hvor man fører en lillefinger tyk bøjelig slange gennem tyktarmen som har en længde på ca. 120 cm. Komplet koloskopi til blindtarmen kan gennemføres hos ca. 90 %. Hos de resterende 10 % suppleres med en CT skanning. Koloskopet er 150 cm. langt. Det indeholder, udover TV-kamera, kanaler til luft, vand, sug og instrumenter.

koloskopi

Hvornår anvendes koloskopi

Der er enighed om at Koloskopi er den bedste tarm undersøgelse, og benyttes ved udredning af:

 • analblødning, lav blodprocent, vægttab, smerter i maven, afføringsændringer m.v.
 • screening for tyktarms kræft både med og uden familiær forekomst
 • løbende kontrol af patienter med tyktarmspolypper
 • kontrol efter operation for tyktarmskræft m.v.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler at de nærmeste slægtninge til personer med kræft i endetarm eller tyktarm undersøges med koloskopi regelmæssigt hvert 3. eller 5. år. Koloskopi tarmundersøgelsen giver et godt billede af den indvendige tarm. Findes tegn til sygdom er det muligt at tage vævsprøver (biopsi) ligesom man kan foretage mindre kirurgiske indgreb. Hos 20 % af patienterne vil man således finde og fjerne polypper som fjernes under tarm undersøgelsen.

koloskopi 2

 

Hvor lang tid tager en koloskopi

Koloskopi tarm undersøgelsen tager fra 15 til 45 minutter. I de tilfælde hvor undersøgelsen er besværlig, er årsagen typisk at tarmen er usædvanlig lang (kan være op til 280 cm) og bugtet. Den kan også være usædvanligt lejret, hvilket f.eks. ses efter større operationer.

Er koloskopi undersøgelsen ubehagelig

Selve tarmen har ingen smerte nerver hvorfor man f.eks. kan skære og brænde i slimhinden uden at det udløser ubehag.

Smertenerver er der derimod i krøset som er betegnelsen for tarmens ophæng. Ubehag eller smerte kan udløses ved træk i krøset når man ved indføring af kikkerten retter tyktarmens bugtninger ud. Ubehaget er typisk kortvarigt og ophører så snart tarmslyngen er passeret og rettet ud.

Vi anbefaler smertestillende og beroligende medicin under koloskopi tarm undersøgelsen. Valget er helt dit men vær opmærksom på at maskinbetjening og bilkørsel frarådes resten af dagen. I disse tilfælde kan det være praktisk at have en ledsager med.

Forberedelse til koloskopi undersøgelsen

En forudsætning for et godt resultataf koloskopi tarm undersøgelsen er, at tarmen er renset grundigt ud. Dette indebærer dels nogle kost-restriktioner, dels brug af et udrensningsmiddel.

Kosten
 • Kerner fra madvarer kan tilstoppe undersøgelsesudstyret. De sidste 3 dage før koloskopi tarm undersøgelsen må du derfor ikke spise kerneholdig kost f.eks. kernerugbrød, sesamfrø, hørfrø og lignende.
 • Dagen før koloskopi tarm undersøgelsen: Spis indtil en time før udrensningen startes. Spis ikke noget meget stort måltid. Herefter kun klare væsker f.eks. saftevand, sodavand, æblejuice, Faxe Kondi, Cola, the, kaffe, danskvand, bouillon, sorbet (vandis) uden bær, øl, vin. Helst ingen hvidvin. Ingen mælkeprodukter, ingen legerede eller ”tykke” supper (som f.eks. tomatsuppe og aspargessuppe). Drik rigeligt. Gerne sukkerholdigt for at få lidt kalorier. Undgå venligst rødbedesaft og blåbærsaft.
 • På koloskopi undersøgelsesdagen må der drikkes the, kaffe, saft og vand efter behov.
 • Fast medicin tages som vanligt.
 
shutterstock_1680633007
Udrensningen

Udrensningen starter 4 dage før koloskopi tarmundersøgelsen.

Her starter du med at tage 2 Dulcolax tabletter af 5 mg x 2 dagligt i 3 dage, før du starter udrensningen med Picoprep – husk at medbringe den udleverede rekvisition på apoteket.

Til udrensning dagen før koloskopi undersøgelsen bruges Picoprep, som udleveres gratis på apoteket – husk at medbringe den udleverede rekvisition.
Pakningen indeholder 2 breve med pulver.

 • Klokken 14 tages det første brev således: Tag et glas med 150 ml koldt vand. Hæld pulveret fra det ene brev i vandet. Rør i blandingen i 2-3 minutter. Når det ikke længere bruser er blandingen færdig. Drik det inden for 15 minutter. Drik minimum 1½ liter klar væske i løbet af de næste 4-6 timer.
 • Klokken 20 tager du det andet brev Picoprep og drikker minimum 1½ liter klar væske inden for de næste 2-4 timer.

 

Det er lidt forskelligt, hvordan man reagerer på udrensningen, så det kan tage mellem 3-8 timer, før udrensningen virker. Udrensningen op mod koloskopi tarm undersøgelsen vil resultere i en del vandige diarréer. Det er nødvendigt at være i nærheden af et toilet og det kan ikke anbefales at forlade hjemmet så længe udrensningen står på.

 • Det kan også gå ud over nattesøvnen.
 • Mange oplever lidt mavekneb eller kvalme.
 • Mange bliver irriterede ved tarmåbningen. Smør denne med en god fed creme flere gange.

 

Hvis du bruger daglig medicin, skal du læse vejledningen i pakken ang. brug af anden medicin.
Du skal ikke følge vejledningen i pakken i forhold til selve udrensningsproceduren.

Er en koloskopi farlig

Koloskopi er en ret sikker tarm undersøgelse. Især når undersøgeren er rutineret. Faktisk er der færre komplikationer ved koloskopi end ved en traditionel røntgenundersøgelse. De få komplikationer ses især i forbindelse med polypfjernelse. Der kan være tale om blødning eller hul gennem tarmens væg. Begge dele hænder dog yderst sjældent. Risikoen er så lille, at den helt overskygges af fordelene ved at finde f.eks. kræft eller forstadier hertil i tide.

Ambulantkirurgi.dk vil gerne kontaktes, hvis du inden for de nærmeste dage efter koloskopi tarm undersøgelsen observerer:

 • Væsentlig blødning fra tarmen
 • Mavesmerter af mere end 3 timers varighed
 • Kulderystelser og feber over 38,2

Kikkertundersøgelse af spiserør og mavesæk (Gastroskopi)

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Nasal gastroskopi repræsenterer den allernyeste udvikling og er den mest skånsomme gastroskopiske metode.

Nasalgastroskopet, der har en diameter på blot 4.9 mm, indføres via et næsebor. Nasal Gastroskopi giver et præcist billede af det indvendige af de nævnte organer og kan påvise årsager til synkebesvær, mavesmerter, halsbrand m.v. Samtidig er det muligt (og smertefrit) at tage vævsprøver til mikroskopisk og bakteriologisk undersøgelse (Helicobakter).

Hos Ambulantkirurgi.dk foretages kikkertundersøgelser som Nasal Gastroskopi med digital video teknik, og du kan, hvis du har lyst, selv følge med på TV skærmen.

Forberedelse ved nasal gastroskopi

En fyldt mave kan ikke undersøges. Du må derfor ikke spise 6 timer før og ikke drikke 4 timer før din kikkertundersøgelse. Undgå store måltider og især mælkeprodukter på undersøgelsesdagen. Nødvendig medicin må indtages med et glas vand.

Selve undersøgelsen

Ved en nasal gastroskopi bedøves næsen med en klar gel (Xylocain). Man bedøver begge næsebor for at kunne vælge det, hvor der er bedst plads, idet pladsforholdene hele tiden ændrer sig. Under selve undersøgelsen ligger du på venstre side. Efter indføring gennem næsen bliver du bedt om at synke, hvorefter skopet nemt passerer ned i spiserøret. Herefter synker du, hvis du selv har behov herfor. Under Nasal Gastroskopi undersøgelsen har du ”fri” mund, så vejrtrækningen er ubesværet, og du kan synke og tale normalt.

En Nasal Gastroskopi kikkertundersøgelse varer sjældent over 5 minutter. Mavesækken er hos den fastende tom og sammenfalden. For at kunne se noget blæses lidt luft i mavesækken. Det kan give bøvsetrang, som gerne må undertrykkes under undersøgelsen. Hos ganske få er der ikke tilstrækkelig plads i næsen. I disse tilfælde indføres skopet gennem munden. Dette kræver ikke yderligere bedøvelse.

På grund af lokalbedøvelsen i halsen er der en lille risiko for at få mad og drikke i “den gale hals”. Men allerede efter 20 minutter må du spise og drikke igen. Start med lidt vand.

Er Nasal Gastroskopi farligt

Komplikationer i forbindelse med nasal gastroskopi forekommer, men er i rutinerede hænder så sjældne, at der ikke er grund til bekymring.

Kikkertundersøgelse af tyktarm (Sigmoideoskopi)

Sigmoideoskopi er en kikkertundersøgelse, hvor man fører en lillefingertyk bøjelig slange med TV-kamera op i endetarm og venstre side af tyktarmen. Sigmoideoskopi undersøgelsen kan påvise årsagen til f.eks. blod i afføring, smerter eller afføringsbesvær. Men formålet er lige så tit at udelukke sygdom – især cancer i tarmen.

Sigmoideoskopi undersøgelsen giver et præcist billede af det indvendige af tarmen og afslører, hvorfor der f.eks. er blod i afføring. Det er tillige muligt (og smertefrit) at tage vævsprøver til mikroskopisk undersøgelse. Undersøgelsen varer typisk 5-10 minutter og gennemføres hos de fleste uden væsentligt ubehag. Således også, når den udføres hos Ambulantkirurgi.dk i Charlottenlund. Brug af smertestillende/beroligende medicin er derfor ikke nødvendig.

sigmoideoskopi

Forberedelse til sigmoideoskopi

For at få et godt resultat af sigmoideoskopi undersøgelsen er det vigtigt, at tarmen er renset grundigt ud.

Kosten

Morgenmaden på dagen før sigmoideoskopi undersøgelsen, bør kun bestå af  the og ristet brød. Herefter kun tyndt flydende såsom saftevand, sodavand, æblejuice, Faxe Kondi, Cola, the, kaffe, danskvand, sorbet (vandis) uden bær, bouillon, øl, vin. Ingen mælkeprodukter. Ingen legerede eller ”tykke” supper (som f.eks. tomatsuppe og aspargessuppe). Drik rigeligt. Gerne sukkerholdigt.

På undersøgelsesdagen kun en kop the/kaffe til morgen og vand, indtil sigmoideoskopi undersøgelsen er overstået. Efter sigmoideoskopi undersøgelsen må du spise og drikke normalt.

Udrensningen

Der benyttes 2 stk. Fleet-klar-til-brug a 133 ml.

Udleveres på apoteket ved fremvisning af rekvisitionen. Aftenen før undersøgelsen kl. ca. 19.00 tages den første Fleet.

Tre timer før sigmoideoskopi undersøgelsen tages den anden Fleet. Fremgangsmåden er følgende:

 • Lig på venstre side.
 • Fjern den røde hætte fra beholderen.
 • Pres indholdet op i tarmen. Der er mere i beholderen end nødvendigt, så fortvivl ikke, hvis den ikke tømmes helt.
 • Hold på det så længe som muligt. De fleste kan kun holde på det i nogle få minutter.
 • Lad være med at tage andre afføringsmidler.

Sædvanlig medicin må indtages med vand.

Er sigmoideoskopi undersøgelsen farlig

Sigmoideoskopi er en sikker undersøgelse. Komplikationer forekommer yderst sjældent.

Ambulantkirurgi.dk vil gerne høre fra dig hvis du indenfor de nærmeste dage efter sigmoideoskopi undersøgelsen observerer:

 • blødning fra tarmen
 • mavesmerter der varer mere end 3 timer
 • kulderystelser og feber over 38,2

Hvis der derfor opstår smerter eller feber inden for de første 8 dage, skal du ses af læge, enten hos Ambulantkirurgi.dk, hos en vagtlæge eller på skadestuen.

Kontakt Ambulantkirurgi.dk

Er der spørgsmål omkring koloskopi og tarm undersøgelser blandt andet, ring da til Ambulantkirurgi.dk i Charlottenlund – tlf. nr. +45 39 64 01 25 – mandag til torsdag klokken 9-12 og 13-14.

Eller benyt e-mail mail@ambulantkirurgi.dk.